BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

BADANIA SCYNTYGRAFICZNE SPECT/CT