BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

LIMFOSCYNTYGRAFIA

Wskazania:

Lokalizacja struktur układu limfatycznego oraz ocena drenażu.

Procedura ma zastosowanie w następujących w następujących jednostkach chorobowych:

Obrzęk limfatyczny kończyn:

  1. pierwotny obrzęk limfatyczny (hipoplazja, agenezja lub inne anomalie układu chłonnego z niewiadomych przyczyn),
  2. wtórny obrzęk limfatyczny, najczęściej występujący:
    po terapii onkologicznej (szczególnie po radioterapii lub po zabiegu operacyjnym usunięcia regionalnych węzłów chłonnych pachowych lub pachwinowych), która powoduje uszkodzenie drożności układu chłonnego,
  • przy zmianach pozapalnych naczyń chłonnych i/lub żylnych,
  • po złamaniach kości i innych uszkodzeniach kończyn, które mogą upośledzać czynność układu chłonnego.

Produkt radiofarmaceutyczny:
Do badań stosuje się nanokoloid ludzkiej albuminy (NANOSCAN,), znakowany radioizotopem technetu 99mTc.

Przygotowanie do badania:
Realizacja procedury nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta. 
Pożądana dostępność do wglądu dotychczasowych badań diagnostycznych.

Czas pobytu na badaniu (do 4h) i czasowa izolacja od kobiet ciężarnych i małych dzieci (24h )