BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

SCYNTYGRAFIA UKŁADU KOSTNEGO (BADANIE CAŁEGO CIAŁA LUB ODCINKA- JEDNOFAZOWE)

Wskazania nie onkologiczne:

1. Choroby kości, stawów i tkanek miękkich:

 • zapalenia/zakażenia kości i stawów, zwłaszcza o charakterze wieloogniskowym;
 • powikłania po operacjach endoprotez stawowych – obluzowanie, zapalenie/zakażenie;
 • martwice niedokrwienne: choroba Perthes’a i inne u młodzieży i ludzi dorosłych, zawały kości;
 • dysplazje kości;
 • schorzenia metaboliczne (choroba Pageta, złamania osteoprotyczne, osteartpatia płucna, osteodystorfia nerkowa, nadczynność przytarczyc);
  przypadki sądowo-lekarskie – utajone urazy narządu ruchu, zespół „maltretowanego dziecka”;
 • urazy sportowe;
 • choroba zwyrodnieniowa kości i stawów (niejasne wyniki MR, zwłaszcza zapalenie stawów międzywyrostkowych);
 • bóle kostno-stawowe nieznanego pochodzenia.
   
Wskazania onkologiczne:

2. Choroby nowotworowe:

 • przerzuty nowotworowe do kości – ocena stopnia zaawansowania, odpowiedzi na leczenie
  i skuteczności leczenia;
 • kwalifikacja do radioterapii wewnętrznej (89Sr, 153Sm-EDTMP, 186Re HEDP) przerzutów aktywnych osteoblastycznie;
 • nowotwory pierwotne kości – ocena zakresu zajęcia kości przed planowaną amputacją, wykrywania aktywnych osteoblastycznie i mieszanych przerzutów (ocena stopnia zaawansowania, odpowiedzi na leczenie i skuteczności leczenia);
 • nowotwory łagodne kości – kostniak, włókniak kostniejący, wyrośla kostne;
  choroby układowe – histiocytowa, białaczki;
   

Preparat radiofarmaceutyczny:

Do badań stosuje się preparaty zawierające związki fosforowe (MDP – sól sodowa kwasu metylenodifosfonowego) znakowane 99mTc. Radiofarmaceutyk nie daje samodzielnych uczuleń,
nie jest kontrastem jodowym.

 

Przygotowanie do badania pacjenta:

Dobre nawodnienie organizmu pacjenta po wstrzyknięciu preparatu – wypicie co najmniej 0,5 – 1 l płynu
i częste korzystanie z toalety. Zebranie wywiadu (kwestionariusz) zawierającego informacje o:

 • chorobie zasadniczej i innych schorzeniach (m.in. nerek),
 • sposobach leczenia (zabiegi chirurgiczne, CHTH, HTR, RTH, antybiotyki,
 • sterydy, dwufosfoniany, preparaty żelaza),
 • lokalizacji bólu,
 • przebytych urazach,
 • wynikach dotychczasowych badań obrazowych narządu ruchu (RTG, TK, MR,
 • poprzednich badaniach scyntygraficznych, DXA - densytometrii), istotnych wynikach badań laboratoryjnych: poziom FZ - fosfatazy zasadowej(nieswoisty marker aktywności osteoblastów), PSA (rak stercza), CA-15.3 (rak piersi), CEA (rak jelita grubego, gruczolakoraki),
  AFP (rak nerki, rak jądra), BETA-HCG (guzy jądra, nabłoniak kosmówkowy), CYFRA 21.1 (niedrobnokomórkowy rak płuca), NSE (drobnokomórkowy rak płuca),CA 125  (rak jajnika), TSH, TGB (rak tarczycy), PTH – guzy przytarczyc, S-100 –  czerniak, CHGR - chromogranina – guzy neuroendokrynne), uprzednio stosowanych radiofarmaceutykach, zwłaszcza w przypadku 131I, 111In, 153Sm.

Uwaga:

Właściwe nawodnienie organizmu oraz całkowite opróżnienie pęcherza moczowego przed rozpoczęciem badania mają istotny wpływ na jakość́ rejestrowanych obrazów, zwłaszcza okolic miednicy.

Po badaniu:

Przez 24 godziny pić więcej płynów niż̇ zwykle, dokonywać́ mikcji na siedząco i dobrze spłukiwać́ sedes (żeby nie skazić́ pomieszczenia toalety). Pacjent nie wymaga specjalistycznego postępowania lekarskiego ani pielęgniarskiego po zastosowaniu procedury. Całkowite zaniknięcie aktywności radioznacznika następuje po około 24 godzinach.

Szczegółowa instrukcja dla pacjenta do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania”.