BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

SCYNTYGRAFIA DYNAMICZNA NEREK

Wskazania:

Ocena czynności wydzielniczo–wydalniczej nerek.

Procedura ma zastosowanie w następujących jednostkach chorobowych:

  • ocena funkcji nerek w przebiegu ostrych i przewlekłych chorób układu moczowego oraz anomalii rozwojowych nerek i dróg moczowych;
  • diagnostyka uropatii i nefropatii zaporowej;
  • wstępna diagnostyka nadciśnienia tętniczego;
  • ocena nerki przeszczepionej.

Produkt radiofarmaceutyczny:
Do badań stosuje się preparat DTPA (sól sodowa kwasu dietylenotriaminopięciooctowego) znakowany 99mTc. Radiofarmaceutyk nie daje samodzielnych uczuleń, nie jest kontrastem jodowym.

Przygotowanie do badania:
Konieczne jest nawodnienie pacjenta dzień przed badaniem oraz w dniu badania.
Bezpośrednio przed badaniem pacjenci muszą opróżnić pęcherz moczowy.

Uwaga: 

Przyjmowanie w dniu badania większej ilości płynów przyspiesza eliminację
radiofarmaceutyku z ustroju pacjenta, co może wpłynąć na obniżenie dawek pochłoniętych, zwłaszcza dla pęcherza moczowego (dotyczy wszystkich radiofarmaceutyków stosowanych do renoscyntygrafii).

W przypadku obniżonej wydolności nerek informacja ta jest niezbędna dla prawidłowego przeprowadzania badania scyntygraficznego.