BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

SCYNTYGRAFIA TARCZYCY Z ZASTOSOWANIEM 99mTC

Wskazania:

Zobrazowanie struktury gruczołu tarczowego przy pomocy scyntygrafii z zastosowaniem 99mTc.

Procedura ma zastosowanie w następujących jednostkach chorobowych:

  • ocena struktury gruczołu tarczowego, różnicowania wola guzkowego nadczynnego od zmian w chorobie Graves-Basedowa pod kątem leczenia 131I;
  • diagnostyka różnych postaci nadczynności tarczycy: wole guzkowe z supresją TSH, choroba Gravesa-Basedowa, choroba Plummera, ocena obszarów autonomicznych w wolu guzkowym;
  • ocena funkcjonalności tarczycy w diagnostyce przewlekłego (typu Hashimoto) i podostrego (choroba de Quervaina) zapalenia tarczycy, różnicowania zapalenia tarczycy oraz nietypowej postaci nadczynności od choroby Graves-Basedowa oraz innych postaci nadczynności tarczycy;
  • ocena wrodzonej niedoczynności tarczycy;
  • kwalifikacja do leczenia jodem promieniotwórczym różnych postaci nadczynności tarczycy w połączeniu z wykonaniem wychwytu izotopu w tarczycy;
  • ocena porównawcza badania scyntygraficznego i badania palpacyjnego tarczycy celem określenia funkcji wykrytej wcześniej zmiany guzkowej (przy indywidualnych wskazaniach);
  • ocena tarczycy z powodu nieprawidłowości stwierdzanych w innych badaniach obrazowych.

Produkt radiofarmaceutyczny:
Do badań stosuje się nadtechnecjan sodu 99mTcO4- uzyskiwany bezpośrednio jako eluat z generatora molibdenowo-technetowego 99Mo/99mTc, nie wymagający znakowania.

Przygotowanie do badania:
Realizacja procedury nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta (nie musi być na czczo). Lekarz zlecający badanie może zdecydować o przerwaniu leków przeciwtarczycowych w przypadku nadczynności tarczycy na okres kilku dni (zazwyczaj 3–5 dni) przed badaniem scyntygraficznym. W przypadku stosowania preparatów l-tyroksyny i/lub trójjodotyroniny możliwe jest przerwanie leków na około 2–3 tygodnie przed planowanym badaniem scyntygraficznym.