BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Zarząd Szpitala

DYREKCJA

Dyrektor Szpitala -
lek. med. Lech Wędrychowicz

Z-ca Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania -
mgr Joanna Dworniczek

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych - 
dr n. med. Józef Wróbel

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy - 
mgr Beata Handel

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych - 
mgr inż. Grzegorz Kubica

Lekarz Naczelny - 
dr n. med. Klaudiusz Komor

Naczelna Pielęgniarka - 
mgr Barbara Frymorgen