BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Zarząd Szpitala

DYREKCJA

P.O. Dyrektora Szpitala -
dr n. med. Piotr Zdunek

Z-ca Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania -
mgr Joanna Dworniczek

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy - 
mgr Beata Handel

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
mgr Barbara Frymorgen

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych - 
mgr inż. Grzegorz Kubica

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
dr n. med. Rafał Wiśniowski

Lekarz Naczelny - 
dr n. med. Klaudiusz Komor