BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

SCYNTYGRAFIA PRZYTARCZYC METODĄ DWUFAZOWĄ LUB SUBTRAKCYJNĄ

Wskazania:

Zobrazowanie nieprawidłowości w obrębie gruczołu przytarczycznego przy pomocy scyntygrafii z zastosowaniem 99mTc-MIBI.

Procedura ma zastosowanie w diagnostyce:

  • pierwotnej nadczynności przytarczyc spowodowanej występowaniem zwykle pojedynczego gruczolaka przytarczyc o często ektopowym umiejscowieniu;
  • wtórnej nadczynności przytarczyc tj. przerostu przytarczyc będącej konsekwencją chronicznej hipokalcemii w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek (szczególnie u pacjentów dializowanych), nieprawidłowego wchłaniania żołądkowo-jelitowego, krzywicy (u dzieci) oraz na skutek przyjmowania leków powodujących obniżenie wchłaniania wapnia przez jelita;
  • raka przytarczyc.

Produkt radiofarmaceutyczny:
Do badań dwufazowych stosuje się pojedynczy znacznik w postaci preparatu 99mTc-MIBI ([tetra(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izonitrylo)]-tetrafluoroboran miedzi (I) znakowany technetem).

Do badań subtrakcyjnych stosuje się podwójny znacznik w postaci nadtechnecjanu sodu 99mTcO4- oraz preparatu 99mTc-MIBI ([tetra(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izonitrylo)]-tetrafluoroboran miedzi (I) znakowany technetem).

Przygotowanie do badania:
Realizacja procedury nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta (nie musi być na czczo).
Pożądana dostępność do wglądu dotychczasowych badań diagnostycznych.

Po badaniu:
Przez 24 godziny pić więcej płynów niż zwykle, dokonywać mikcji na siedząco i dobrze spłukiwać sedes. Pacjent nie wymaga specjalnego postępowania lekarskiego ani pielęgniarskiego po zastosowaniu procedury.