BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

SCYNTYGRAFICZNA OCENA LOKALIZACJI WĘZŁA WARTOWNICZEGO

Wskazania:

Poszukiwanie węzła lub węzłów wartowniczych oraz zobrazowanie kierunków spływu chłonki.

Procedura ma zastosowanie w diagnostyce następujących chorób nowotworowych:

  • raka piersi
  • czerniaka
  • raka szyjki macicy
  • raka prącia
     

Produkt radiofarmaceutyczny:
Do badań stosuje się nanokoloid ludzkiej albuminy typu: (NANOSCAN, NANOCOLL, NANOCIS, NANO-ALBUMON), znakowany radioizotopem technetu 99mTc.

Przygotowanie do badania:
Realizacja procedury nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta.
Pożądana dostępność do wglądu dotychczasowych badań diagnostycznych.

Czas pobytu na badaniu (do 2,5h) i czasowa izolacja od kobiet ciężarnych i małych dzieci (24h )

Sposób wykonania badania - podskórne bezbolesne wstrzyknięcie niewielkiej ilości preparatu zawierającego izotop o znikomej szkodliwości promieniowania gamma dla zdrowia, który nie ma wpływu na podstawowe funkcjonowanie organizmu, aparatura podobna do TK, MR (bez towarzyszącego hałasu).