BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

SCYNTYGRAFIA TARCZYCY Z ZASTOSOWANIEM 99mTc-MIBI

Wskazania:

Zobrazowanie struktury gruczołu tarczowego przy pomocy scyntygrafii z zastosowaniem 99mTc-MIBI.

Procedura ma zastosowanie w następujących jednostkach chorobowych:

  • diagnostyka chorób nowotworowych tarczycy (szczególnie raka rdzeniastego tarczycy) wraz z monitorowaniem efektów leczenia (diagnostyka radykalności zabiegu, wznowy choroby lub diagnostyka przerzutów nowotworowych);;
  • rak zróżnicowany tarczycy - badanie po operacji w celu oceny doszczętności zabiegu, wykrywanie przerzutów raka i nawrotu raka zróżnicowanego tarczycy;
  • ocena guzków w tarczycy szczególnie w sytuacjach, gdy istnieją względne przeciwwskazania do zabiegu, a negatywny lub pozytywny wynik badania może pomóc w podjęciu decyzji.

Produkt radiofarmaceutyczny:
Do badań stosuje się preparat MIBI ([tetra(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izonitrylo)]-tetrafluoroboran miedzi (I)) znakowany 99mTc.

Przygotowanie do badania:
Procedura badania scyntygraficznego wymaga, aby pacjent pozostawał na czczo na 4h przed iniekcją radiofarmaceutyku. Zaleca się niewielkie nawodnienie pacjenta celem zmniejszenia retencji aktywności w pęcherzu.