BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

INFORMATOR PRZED BADANIEM - ANKIETY DLA PACJENTÓW ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ