BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Kierownik - Lek. med. Joanna Szczudło-Chraścina 

Zakład Diagnostyki Obrazowej (Wyzwolenia 18)
33 498 40 05 – Rejestracja
33 498 40 26 – Rejestracja
E-mail: zdo@onkologia.bielsko.pl

Zakład Diagnostyki Obrazowej (Wyspiańskiego 21)
33 827 25 48 – Rejestracja
E-mail: zdo_wyspianski@bielsko.onkologia.pl

Zakład Diagnostyki Obrazowej działa w dwóch lokalizacjach Szpitala tj. przy ul. Wyzwolenia 18 i ul. Wyspiańskiego 21, gdzie realizuje m. in. świadczenia z zakresu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych na rzecz pacjentów leczonych w BCO-SM oraz pacjentów z regionu. W Zakładzie wykonywane są badania: RM, TK, Mammograficzne, USG, RTG wraz z Tomosyntezą (czyli warstwowych zdjęć cyfrowych RTG, dzięki którym z większą precyzją i przy niższej dawce promieniowania niż tomografia komputerowa można zobrazować niewielkie złamania, ocenić zrost po złamaniu lub zmiany zwyrodnieniowe drobnych stawów). Zakład wykonuje również biopsje pod kontrola aparatów obrazowych oraz biopsje stereotaktyczne. Zakład prowadzi szeroką diagnostykę radiologiczną i onkologiczną opierając się na korelacji radiologiczno-patologiczno-klinicznej, z wykorzystaniem nowoczesnych dostępnych procedur diagnostyki obrazowej i inwazyjnej. W Zakładzie wykonuje się biopsje, gdzie materiał cytologiczny i histopatologiczny jest pobierany różnymi metodami przezskórnymi z wszelkich okolic ciała, poza sercem i centralnym systemem nerwowym  i niektórymi guzami kości. Szczególne miejsce w Zakładzie zajmuje diagnostyka chorób piersi. Prowadzona jest szeroka diagnostyka onkologiczna raka piersi, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi - etap podstawowy i badania uzupełniające w ramach II Etapu - Diagnostyki Pogłębionej. Wykonuje się cały dostępny panel badań: mammografii z tomosyntezą,  ultrasonografię, biopsję  gruboigłową, badania rezonansu magnetycznego piersi oraz  biopsję stereotaktyczną pod kontrolą mammografii. W sposób nieinwazyjny  drogą biopsji mammotomicznej usuwane są łagodne guzki piersi, oraz pobierany jest materiał diagnostyczny  do badania histologicznego w zmianach podejrzanych. Zakład lokalizuje zmiany ogniskowe dla chirurgów onkologów do radykalnego zabiegu operacyjnego usunięcia raka piersi. Zakładany jest znacznik do guzów nowotworowych dla onkologów klinicznych i radioterapeutów przed radykalną chemioterapią  i radykalną  radioterapią  stereotaktyczną. Zakład wykonuje tomografię komputerową serca oceniając jego budowę, czyli wszystkich podstawowych parametrów kardiologicznych dotyczących zastawek, ścian mięśnia sercowego i siły skurczu. Badanie to ocenia również stan naczyń wieńcowych odpowiedzialnych za większość zawałów serca. Zakład posiada akredytację do szkolenia specjalizacyjnego w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej również do prowadzenia stażów cząstkowych w tych dziedzinach.

zdo zdo2 zdo

PRACOWNIA RTG

PRACOWNIA USG

PRACOWNIA MAMMOGRAFII

PRACOWNIA TK

PRACOWNIA RM