BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ZASADY ODWIEDZIN I OPIEKA NAD PACJENTEM

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu w związku epidemią koronawirusa w BCO-SM obowiązują aż do odwołania dodatkowe środki ostrożności.

Odwiedziny na oddziałach obowiązują w godzinach 15.00 - 18.00.
Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji, zakłada maseczkę.
Do pacjenta może wejść maksymalnie 1 osoba odwiedzająca.

Aktualny Regulamin Odwiedzin

Rekomendacje
Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów
przebywających na oddziałach szpitalnych
w okresie epidemii COVID-19