BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ZASADY ODWIEDZIN I OPIEKA NAD PACJENTEM