BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ZAKŁAD RADIOTERAPII

Kierownik - Lek. med. Magdalena Janik

Zakład Radioterapii z Pracownia Brachyterapii
33 498 40 64 – Rejestracja Zakładu Radioterapii
33 498 40 64 – Dyżurka Lekarska
33 498 40 07 – Zespół Techników
E-mail: zakladradioterapii@onkologia.bielsko.pl

W Zakładzie Radioterapii odbywa się leczenie z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Radioterapia, wraz z chirurgią i leczeniem systemowym,  jest podstawową metodą leczenia onkologicznego. Pacjenci w BCO-SM mają dostęp do kompleksowego, wielospecjalistycznego leczenia onkologicznego. W Zakładzie Radioterapii i Pracowni Brachyterapii prowadzone jest  leczenie chorób  nowotworowych  zarówno z wykorzystaniem samodzielnej radioterapii, jak i w  skojarzeniu  z leczeniem systemowym – chemioterapią i immunoterapią. Stosujemy najnowocześniejsze techniki planowania i realizacji leczenia takie jak  radioterapia konformalna z planowaniam 3D,  techniki dynamiczne z modulacją  intensywności wiązki ( VMAT, IMRT ), radioterapia stereotaktyczna czy radioterapia sterowana obrazem. 

Brachyterapia to metoda leczenia promieniowaniem jonizującym, która polega na napromienianiu zmian nowotworowych przez umieszczenie źródła promieniowania bezpośrednio w guzie lub jego sąsiedztwie.

Zakład Radioterapii z Pracownią  Brachyterapii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie radioterapii onkologicznej oraz do prowadzenia staży cząstkowych w tej dziedzinie.

          radioterapia                                               radioterapia