BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ZAKŁAD RADIOTERAPII

Zakład Radioterapii
33 498 40 64 – Rejestracja Zakładu
33 498 40 64 – Dyżurka Lekarska
33 498 40 07 – Zespół Techników
E-mail: zakladradioterapii@onkologia.bielsko.pl

W Zakładzie Radioterapii odbywa się leczenie z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, wraz z chirurgią i leczeniem systemowym jest podstawową metodą leczenia onkologicznego. Pacjenci w BCO-SM mają dostęp do kompleksowego, wielospecjalistycznego leczenia onkologicznego. W Zakładzie Radioterapii i Pracowni Brachyterapii prowadzone jest  leczenie chorób  nowotworowych  zarówno z wykorzystaniem samodzielnej radioterapii, jak i kojarzenie radioterapii z leczeniem systemowym – chemioterapią i immunoterapią. Brachyterapia to metoda leczenia promieniowaniem jonizującym, która polega na napromienianiu zmian nowotworowych przez umieszczenie źródła promieniowania bezpośrednio w guzie lub jego sąsiedztwie. Zakład posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie radioterapii onkologicznej oraz do prowadzenia staży cząstkowych w tej dziedzinie.

  radioterapia                         radioterapia                      radioterapia