BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
33 819 87 86 – Sekretariat
E-mail: zpo@szpital.bielsko.pl

ul. Emilii Pater 17
43-300 Bielsko-Biała

Podstawowym celem Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, którzy ze względu na zły stan zdrowia wywołany chorobą lub zmianami starczymi wymagają przez pewien czas stałej opieki pielęgniarskiej, połączonej z kontynuacją leczenia farmakologicznego, dietetycznego i rehabilitacyjnego.

Za zakwaterowanie i wyżywienie w Zakładzie od pacjenta pobierana jest opłata zgodnie z art. 18, ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j. Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).