BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

Kierownik - Dr n. med. Paweł Bojar

Zakład Patomorfologii
33 498 40 57 – Sekretariat
33 498 40 83 – Dyżurka Lekarska
33 498 40 67 – Dyżurka Laboratorium Histopatologicznego
E-mail: patomorfologia@onkologia.bielsko.pl

Zakład Patomorfologii BCO-SM jest pełnoprofilowym zakładem posiadającym licencję PTP na wykonywanie badań histopatologicznych, cytologicznych, histochemicznych, śródoperacyjnych, immunohistochemicznych i sekcyjnych. Rutynowo w każdym badaniu żołądka określa się obecność infekcji Helicobacter pylori, w każdym raku piersi określa się pełen panel czynników predykcyjnych (ekspresję receptorów estrogenowych, progesteronowych, androgenowych, HER-2, wskaźnik proliferacji Ki-67). Zakład Patomorfologii wykonuje na miejscu w razie potrzeby badanie molekularne – hybrydyzację in situ (SISH) dla oznaczenia nadekspresji genu HER-2 u pacjentek z rakiem piersi. W przypadku potrzeby wykonania innego typu badań molekularnych i genetycznych Zakład przekazuje materiał do certyfikowanych laboratoriów, z którymi BCO-SM podpisał umowę o współpracy. Zakład posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie patomorfologii oraz do prowadzenia staży cząstkowych w tej dziedzinie.

pato1 pato2