BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ZAKŁAD FIZYKI MEDYCZNEJ

Kierownik - mgr Wiesław Poszwa

Zakład Fizyki Medycznej
33 498 40 34 – Zespół Fizyków
E-mail: zfm@onkologia.bielsko.pl

Zakład Fizyki Medycznej realizuje głównie zadania związane z leczeniem onkologicznym wykorzystującym promieniowanie jonizujące (radioterapia). Najważniejszym elementem jest planowanie leczenia radioterapeutycznego z wykorzystaniem zaawansowanych systemów komputerowych. Ponadto utrzymywanie sprawności i bezpieczeństwa sprzętu do radioterapii i rentgenodiagnostyki poprzez kontrolę parametrów fizycznych. Do zadań zakładu należy też ochrona radiologiczna.