BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Psycholodzy BCO-SM

Drodzy Pacjenci i Pacjentki!

Psycholodzy Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, udzielają wsparcia dla Pacjentów i ich rodzin na każdym etapie pobytu w Szpitalu.

Jesteśmy dostępni we wszystkich lokalizacjach naszego Szpitala tj. przy ul. Wyzwolenia 18,
przy ul. Wyspiańskiego 21, oraz przy ul. Emilii Plater 17 - już od momentu wstępnej diagnostyki prowadzonej w ramach poradni przyszpitalnych, poprzez kolejne etapy leczenia jak: konsylia, hospitalizacje, czy następnie wizyty kontrolne w poradniach.

Charakter udzielanej pomocy psychologicznej zależy od stanu zdrowia Pacjenta, doświadczanych przez niego trudności, zgłaszanych problemów, potrzeb.

Kluczowe obszary działania:

- psychoedukacja, wsparcie i towarzyszenie w chorobie,

- łagodzenie emocjonalnego napięcia związanego z chorobą,

- rozpoznanie trudności i zasobów – pomagamy lepiej rozumieć emocje towarzyszące chorobie i uczymy jak efektywniej radzić sobie z trudnym czasem.

 

Potrzebę rozmowy z psychologiem można zgłosić: ordynatorowi oddziału, lekarzowi prowadzącemu, pielęgniarce, położnej, psychologowi koordynującemu.

 

Towarzyszymy, rozmawiamy, wspierajmy, edukujemy.

 

Zespół Psychologów Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego.

 

Anna Galistl

Psycholog Koordynujący

tel. 690-032-588