BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

PRZEWODNIK

Przewodnik o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej,
pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie
bielskim

PRZEWODNIK

BROSZURA