BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

PRACOWNIA ENDOSKOPII

Pracownia Endoskopii

Pracownia Endoskopii wykonuje badania diagnostyczne w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego górnego i dolnego odcinka, w którym można pobrać wycinki do badania histopatologicznego.