BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII I KONTROLI URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH SERCA

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII I KONTROLI URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH SERCA

33 827 25 00 wew. 663 – Rejestracja
E-mail: kardiologia@szpital.bielsko.pl