BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

33 827 2593 – Rejestracja
E-mail: kardiologia@szpital.bielsko.pl