BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

PRACOWNIA BRACHYTERAPII

Kierownik - Lek. med. Magdalena Janik

Zakład Radioterapii
33 498 40 64 – Rejestracja Zakładu
33 498 40 64 – Dyżurka Lekarska
33 498 40 07 – Zespół Techników
E-mail: zakladradioterapii@onkologia.bielsko.pl

Brachyterapia, terapia kontaktowa, curieterapia – radioterapeutyczna technika leczenia polegająca na bezpośrednim napromienianiu zmian chorobowych, przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego sąsiedztwie.

brachyterapia