BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

PORADNIA NEUROLOGICZNA

PORADNIA SPECJALISTYCZNA


PORADNIA NEUROLOGICZNA 33 827 25 73
E-mail: pneurologia@szpital.bielsko.pl

Poradnia udziela świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układu nerwowego: zespoły bólowe kręgosłupa, bóle głowy, padaczka, choroby naczyniowe mózgu, choroby układu pozapiramidalnego, choroby mięśni, powikłania urazów głowy, itp. Prowadzona jest kontynuacja leczenia poszpitalnego.