BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

PORADNIA SPECJALISTYCZNA


PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH 33 827 25 84
E-mail: poradniachorobzakaznych@onkologia.bielsko.pl    pchz@onkologia.bielsko.pl 

Poradnia Chorób Zakaźnych zajmuje się prewencją, wykrywaniem oraz leczeniem chorób zakaźnych, pasożytniczych i odzwierzęcych (np. borelioza, salmonelloza, toksoplazmoza). Prowadzi również edukacją prozdrowotną w zakresie zapobiegania zachorowaniu  i ograniczaniu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.