BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Lekarz Patomorfolog

oferta pracy

W związku z rozbudową i ciągłym rozwojem Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, Szpital podejmie długofalową współpracę specjalistami w zakresie patomorfologii lub zatrudni lekarzy przed i w trakcie specjalizacji, w ramach umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej / umowy rezydenckiej. Wynagrodzenie oraz wymiar pracy do ustalenia.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy, współpracę z doświadczoną kadrą.
Składanie ofert w:

BCO-SM w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 18.
E-mail: szpital@onkologia.bielsko.pl

Informacji o warunkach pracy udzieli Kierownik Zakładu Patomorfologii tel. (33) 498 40 48.