BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Lekarz Patomorfolog

oferta pracy

Beskidzkie Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej podejmie długofalową współpracę z lekarzem specjalistą patomorfologiem
w ramach umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenie ryczałtowe, wymiar pracy do ustalenia.

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy, współpracę z doświadczoną kadrą.

Składanie ofert w:

BCO-SM w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 18.

E-mail: szpital@onkologia.bielsko.pl

Informacji o warunkach pracy udzieli Kierownik Zakładu Patomorfologii tel. (33) 498 40 13.