BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

W marcu 2012 r Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej powstał na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Bielskim a Miastem  Bielsko-Biała w sprawie połączenia Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej i Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej.