BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ODDZIAŁ RADIOTERAPII I CHEMIOTERAPII

Kierownik - Dr n. med. -Maciej Pysz

Oddział Radioterapii i Chemioterapii
33 470 33 23 – Sekretariat Oddziału
33 498 40 23 – Dyżurka Lekarska
33 498 40 86 – Dyżurka Pielęgniarska
E-mail: oddzialradioterapii@onkologia.bielsko.pl

W oddziale hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami nowotworowymi do leczenia radykalnego i paliatywnego. Oddział prowadzi leczenie nowotworów złośliwych głowy i szyi, gruczołu piersiowego, płuca, tkanek miękkich i kości, skóry, układu pokarmowego, nerwowego, kobiecego narządu rodnego i układu moczowo-płciowego. Leczenie w zakresie teleradioterapii i brachyterapii odbywa się na terenie Zakładu Radioterapii i w Pracowni Brachyterapii. Oddział prowadzi leczenie chemioterapią,  radioterapią oraz leczenie skojarzone radio-chemioterapią. Oddział kompleksowo leczy powikłania po terapii przeciwnowotworowej, w tym zakresie współpracuje z innymi oddziałami szpitala, prowadzi leczenie żywieniowe drogą pozajelitową lub dojelitową. Na oddziale prowadzone są badania kliniczne. Oddział posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie radioterapii onkologicznej oraz do prowadzenia staży cząstkowych w tej dziedzinie.