BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY

Kierownik - Dr n. med. Rafał Wiśniowski 

Oddział Onkologiczny

33 827 25 29 – Sekretariat Oddziału
33 827 25 59 – Dyżurka Lekarska
33 827 25 17 – Dyżurka Pielęgniarska
E-mail: chemia.stacjonarna@onkologia.bielsko.pl 

Oddział Onkologiczny jest jednostką zajmującą się leczeniem pacjentów (głównie chemioterapią, ale też immunoterapią, hormonoterapią i leczeniem ukierunkowanym molekularnie). Oddział zajmuje się terapią systemową guzów litych, głównie nowotworów głowy i szyi, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego i nowotworów ginekologicznych. Leczenie na oddziale prowadzone jest w trybie wielodniowych hospitalizacji. Oddział dysponuje wszystkimi nowoczesnymi metodami leczenia systemowego. Dodatkowo odział prowadzi leczenie w ramach programów lekowych w zakresie onkologii Oddział ściśle współpracuje z radioterapeutami w zakresie jednoczasowej lub sekwencyjnej radio-chemioterapii, a także z chirurgami w zakresie chemioterapii przedoperacyjnej i pooperacyjnej. W ramach oddziału prowadzona jest terapia systemowa będąca elementem leczenia skojarzonego, czyli częścią postępowania wielospecjalistycznego, gwarantującego osiągnięcie najwyższej efektywności leczenia.. Dodatkowo wszyscy pacjenci leczeni na oddziale mają możliwość opieki psychologa klinicznego.