BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ODDZIAŁ DZIENNY KATEDRY ONKOLOGII

Kierownik - Dr n. med. Rafał Wiśniowski 

Oddział Dzienny Katedry Onkologii

33 827 25 29 – Sekretariat Oddziału
33 827 25 59 – Dyżurka Lekarska
33 827 25 17 – Dyżurka Pielęgniarska
E-mail: chemia.stacjonarna@onkologia.bielsko.pl 

Oddział Dzienny Katedry Onkologii jest jedynym w naszym regionie oddziałem zajmującym się na szeroką skalę leczeniem pacjentów (głównie chemioterapią, ale też immunoterapią, hormonoterapią i leczeniem ukierunkowanym molekularnie). Oddział zajmuje się terapią systemową guzów litych, głównie nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego
i nowotworów ginekologicznych. Dużą grupę leczonych chemioterapią stanowią pacjenci cierpiący na czerniaka oraz mięsaki. Leczenie prowadzone jest w trybie wielodniowych hospitalizacji. Katedra dysponuje wszystkimi nowoczesnymi metodami leczenia systemowego. Dodatkowo odział prowadzi leczenie w ramach programów lekowych w zakresie onkologii
i hematologii. Oddział ściśle współpracuje z radioterapeutami w zakresie jednoczasowej lub sekwencyjnej
radio-chemioterapii, a także z chirurgami w zakresie chemioterapii przedoperacyjnej i pooperacyjnej. W ramach oddziału prowadzona jest terapia systemowa będąca elementem leczenia skojarzonego, czyli częścią postępowania wielospecjalistycznego, gwarantującego osiągnięcie najwyższej efektywności leczenia. Katedra ścisłe współpracuje z ośrodkami klinicznymi w zakresie wspólnego prowadzenia terapii pacjentów, np. przy kwalifikacji do trudnych zabiegów mastektomii. Na Oddziale prowadzone są badania kliniczne. Dodatkowo wszyscy pacjenci leczeni na oddziale mają możliwość opieki psychologa klinicznego. Katedra posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie onkologii klinicznej oraz do prowadzenia staży cząstkowych w tej dziedzinie.