BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ODDZIAŁ NOWORODKOWY

Kierownik - Dr n. med. Irena Grudziecka

Oddział Noworodkowy
33 827 25 35 – Sekretariat Oddziału
33 827 25 35 – Dyżurka Lekarska
33 827 25 34 – Dyżurka Pielęgniarska
E-mail: onoworodki@szpital.bielsko.pl

Podstawowym zadaniem oddziału jest całodobowa opieka nad noworodkami zdrowymi oraz noworodkami wymagającymi szczególnej opieki, diagnostyki i leczenia. Noworodek przebywa z matką w systemie rooming-in, co stwarza możliwość nieograniczonego kontaktu matki z dzieckiem, również w trakcie diagnostyki i leczenia zaburzeń okresu noworodkowego. Oddział zapewnia diagnostykę leczenia, opiekę dla noworodków i wcześniaków powyżej 32 tyg. trwania ciąży zgodnie z II stopniem referencyjności. Oddział dysponuje sprzętem do diagnostyki i leczenia niezbędnym do monitorowania i wspomagania noworodków oraz wspiera próby laktacyjne oraz zapewnia pomoc w zakresie pielęgnacji noworodków. Prowadzi diagnostykę ultrasonograficzna noworodków. Oddział posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie neonatologii oraz do prowadzenia staży cząstkowych w tych dziedzinach.