BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Oddział Medycyny Paliatywnej
33 819 87 80 – Sekretariat Oddziału
33 819 87 80 – Dyżurka Lekarska
33 819 87 73 – Dyżurka Pielęgniarska
E-mail: medycynapaliatywna@onkologia.bielsko.pl

ul. Emilii Pater 17
43-300 Bielsko-Biała

Oddział Medycyny Paliatywnej pełni wszechstronną opiekę nad chorymi na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu postępujące choroby zwłaszcza nowotworowe. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorego w czasie trwania choroby.
Do oddziału przyjmowani są chorzy z silnym i trudnym do kontroli bólem, dusznością, splątaniem, pobudzeniem oraz innymi niemożliwymi do kontroli w domu objawami. Oddział koordynuje swoje działania przy współpracy z Poradnią Medycyny Paliatywnej oraz Zespołem Domowej Opieki Paliatywnej.  

Oddział posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie medycyny paliatywnej oraz do prowadzenia staży cząstkowych w tej dziedzinie.