BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ODDZIAŁ KARDIOLOGII I KARDIOONKOLOGII

Kierownik - Dr n.med. Klaudiusz Komor

Oddział Kardiologii i Kardioonkologii
33 827 25 80 – Sekretariat Oddziału
33 827 25 90 – Dyżurka Lekarska
33 827 25 91 – Dyżurka Pielęgniarska
E-mail: kardiologia@szpital.bielsko.pl

Oddział dysponuje stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz łóżkami posiadającymi pełne monitorowanie. Leczenie jest szczególnie ukierunkowane na chorych onkologicznie z powikłaniami kardiologicznymi, a największą grupę pacjentów stanowią chorzy z niewydolnością serca. Oddział ściśle współpracuje z klinikami kardiologicznymi oraz pracowniami hemodynamiki co umożliwia szybkie i sprawne skierowanie pacjentów do dalszego leczenia wysokospecjalistycznego. W oddziale prowadzona jest pełna nieinwazyjna diagnostyka chorób serca, wykonywane są badania ECHO serca, w tym również badania przezprzełykowe oraz echokardiograficzne badania obciążeniowe, przeprowadzone są badania wysiłkowe oraz holterowskie, kontrolowane są stymulatory i kardiowertery serca oraz wykonywane badania TK serca. Oddział posiada akredytację do szkolenia specjalizacyjnego w zakresie kardiologii oraz chorób wewnętrznych oraz do prowadzenia stażów cząstkowych w tych dziedzinach.