BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Kierownik - Lek. med. Sylwia Tobias

Oddział Gastroenterologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
33 827 25 00 wew. 610 – Sekretariat Oddziału
33 827 25 57 – Dyżurka Lekarska
33 827 25 16 – Dyżurka Pielęgniarska
E-mail: sekretariat.gastro@onkologia.bielsko.pl

W oddziale prowadzona jest zarówno diagnostyka jak i leczenie pacjentów gastrologicznych i internistycznych, w tym obciążonych wielochorobowo.  Oddział prowadzi szeroką diagnostykę chorób przewodu pokarmowego, w tym głównie w zakresie onkologicznych schorzeń jamy brzusznej. Placówka posiada wewnętrzną Pracownię Endoskopii Przewodu Pokarmowego,

w której wykonywane są badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego- pobieranie wycinków, polipektomie, zabiegi APC, zabiegi przezskórnej endoskopowej gastrostomii (wytwarzanie stałego dostępu żywieniowego) oraz leczenie  krwawień z przewodu pokarmowego. Oddział wykonuje badania endoskopowe pacjentów po operacjach raka jelita grubego i po polipektomiach

w ramach nadzoru onkologicznego. Oddział ściśle współpracuje z Zakładem Patomorfologii i Zakładem Radiologii BCO SM. W ramach oddziału wykonywane są biopsje cienko i gruboigłowe, odbarczanie płynu z jamy brzusznej. Oddział przyjmuje również pacjentów z patologią wielonarządową ze względu na profil pododdziału chorób wewnętrznych. Przeprowadzana jest diagnostyka i leczenie cukrzycy, zaburzeń gospodarki lipidowej i wodno-elektrolitowej. W oddziale leczy się również pacjentów z  powikłaniami

po radioterapii i chemioterapii.  Organizacyjnie ważna dla działalności oddziału jest zlokalizowana w BCO SM poradnia gastrologiczna. Oddział posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych oraz do prowadzenia staży cząstkowych w tych dziedzinach.