BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

KATEDRA I KLINIKA ONKOLOGII

Kierownik - Dr n. med. Rafał Wiśniowski 

Katedra i Klinika Onkologii

33 827 25 29 – Sekretariat Oddziału
33 827 25 59 – Dyżurka Lekarska
33 827 25 17 – Dyżurka Pielęgniarska
E-mail: chemia.stacjonarna@onkologia.bielsko.pl 

Katedra i Klinika Onkologii przeznaczona jest do prowadzenia terapii nowotworów w trybie jednego dnia, korzysta z wszelkich metod diagnostycznych, w tym nowoczesnych badań obrazowych i laboratoryjnych do właściwego rozpoznania i ustalenia stopnia zaawansowania nowotworu, jak również oceny skuteczności i bezpieczeństwa zastosowanej terapii. Do Katedry przyjmowani są pacjenci, którzy w trakcie leczenia nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego, a konieczne do wykonania badania oraz podanie leków odbywa się w ciągu jednego dnia. Taka forma terapii pozwala chorym spędzić więcej czasu wśród bliskich, co ma istotne znaczenie w procesie leczenia. Katedra prowadzi leczenie systemowe, gdzie wraz z chirurgią
i radioterapią są podstawowymi metodami leczenia onkologicznego. Pacjenci BCO-SM posiadają dostęp do kompleksowego, wielospecjalistycznego leczenia onkologicznego. W Klinice prowadzone jest leczenie chorób nowotworowych zarówno
z wykorzystaniem samodzielnej chemioterapii, jak i kojarzenie chemioterapii z radioterapią. Prowadzone jest leczenie indukcyjne w kooperacji z Katedrą i Kliniką Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej. Realizuje wysokospecjalistyczne procedury takie jak: immunoterapia, chemioterapia indukcyjna, chemioterapia uzupełniająca, chemioterapia paliatywna. Katedra posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie onkologii klinicznej oraz do prowadzenia staży cząstkowych w tej dziedzinie.