BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I OGÓLNEJ

Kierownik - Lek. med. Piotr Orłowski

Katedra Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej piętro I
33 498 40 70 – Sekretariat Oddziału
33 498 40 36 – Dyżurka Lekarska
33 498 40 37 – Dyżurka Pielęgniarska
33 498 40 95 - Sekretariat Breast Cancer Unit
E-mail: chirurgia.onkologiczna@onkologia.bielsko.pl

Katedra Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej piętro II
33 827 25 00 wew. 608 – Sekretariat Oddziału
33 827 25 60 – Dyżurka Lekarska
33 827 25 61 – Dyżurka Pielęgniarska
E-mail: sekretariat.chirurgia@onkologia.bielsko.pl

Katedra Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej zapewnia kompleksową opiekę nad Pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Specjalizuje się w wielodyscyplinarnym leczeniu nowotworów piersi, głowy i szyi, układu pokarmowego, skóry, mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej, tkanek miękkich kończyn. Katedra przeprowadza resekcje wielonarządowe u chorych z zaawansowanymi nowotworami jamy brzusznej, przeprowadza zabiegi ogólnochirurgiczne takie jak: operacje przepuklin, wątroby, dróg żółciowych, resekcje w zakresie gruczołu tarczowego i procedury laparoskopowe. Katedra wykonuje natychmiastowe i odroczone operacje rekonstrukcji piersi z użyciem tkanek własnych (zespolenia mikronaczyniowe) jak też implantów. Katedra spełnia wymagania w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (Breast Cancer Unit). Lekarze oddziału we współpracy z personelem Zakładu Diagnostyki Obrazowej biorą udział w diagnozowaniu chorych poprzez wykonywanie biopsji gruboigłowych, mammotomicznych, drenaży zbiorników płynowych jamy brzusznej wykonywanych pod kontrolą USG i TK. Dodatkowo w katedrze wykonywany jest pełen profil operacji w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, w szczególności  operacje gruczołu tarczycy, zabiegi z zakresu chirurgii małoinwazyjnej oraz wszystkie zabiegi w obrębie przewodu pokarmowego. Realizuje się pełen zakres operacji klasycznych chirurgii ogólnej oraz nowotworów przełyku, żołądka, jelita cienkiego, grubego oraz odbytnicy. Operacje nowotworów wątroby – hemihepatektomie, resekcje nieanatomiczne, resekcje częściowe i całkowite trzustki. Wykonuje się operacje nowotworów nerek i narządu rodnego, oraz chirurgię laparoskopową w tym resekcje jelita grubego, odbytnicy oraz żołądka. W katedrze wykonywana jest chirurgia endoskopowa – ECPW – cholangio – pankreatografię wsteczną z usuwaniem i litotrypsją kamieni dróg żółciowych, oraz protezowanie dróg żółciowych protezami plastikowymi i samorozprężalnymi przełyku, dwunastnicy i jelita grubego. Wykonuje się endoskopowe polipektomie przewodu pokarmowego, również dużych przysadzistych polipów oraz leczenie endoskopowe achalazji przełyku. Katedra posiada akredytację do szkolenia specjalizacyjnego w zakresie chirurgii onkologicznej oraz chirurgii ogólnej również do prowadzenia stażów cząstkowych w tych dziedzinach.

ZALECENIA OKOŁOOPERACYJNE DLA PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH NA OPERACJĘ W BCO-SM