BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Wyzwolenia 18)

Kierownik - Dr n. med. Jerzy Paleczny 


33 498 40 35 - Centrala Oddziału
33 498 41 79 – Dyżurka Lekarska
33 498 40 50 – Dyżurka Pielęgniarska
E-mail: i.terapia@onkologia.bielsko.pl

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Wyspiańskiego 21)

Kierownik - Lek. med. Janusz Gruszczyk


33 827 25 54 – Dyżurka Lekarska
33 827 25 55 – Dyżurka Pielęgniarska
E-mail:oaiit@onkologia.bielsko.pl 

Jako wieloprofilowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii stanowi zabezpieczenie wszystkich oddziałów zabiegowych i zachowawczych BCO-SM. Sprawuje intensywną terapię i nadzór po rozległych zabiegach operacyjnych. Prowadzi nowoczesne formy znieczuleń z wykorzystaniem blokad centralnych i obwodowych w różnego typu zabiegach. Oddział posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz do prowadzenia staży cząstkowych w tych dziedzinach. W oddziale prowadzona jest działalność naukowo-badawcza, której wyniki prezentowane są na łamach polskiego piśmiennictwa medycznego oraz zjazdach i konferencjach naukowych.