BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

LABORATORIUM ANALITYCZNE

Kierownik - mgr Barbara Czomperlik-Kubas

Z-ca Kierownika - Dr n.med. Izabela Gumółka

Laboratorium (Wyzwolenia 18)
33 498 40 55 – Sekretariat
E-mail: laboratorium@onkologia.bielsko.pl

Z-ca Kierownika - mgr Renata Kowalska

Laboratorium (Wyspiańskiego 21)
33  827 25 94 – Sekretariat
E-mail: laboratorium@szpital.bielsko.pl

Laboratorium Analityczne oferuje szeroki panel badań w zakresie diagnostyki oraz monitorowania leczenia pacjentów BCO-SM, a także na zlecenie kontrahentów zewnętrznych i osób prywatnych. Laboratorium wykonuje badania z zakresu: hematologii, biochemii, immunochemii, chemii klinicznej, analityki ogólnej, równowagi kwasowo-zasadowej i immunologii transfuzjologicznej. Kadrę laboratorium stanowi wysoko wykwalifikowany zespół, składający się z 22 diagnostów laboratoryjnych (1 osoba z tytułem doktora nauk medycznych, 7 specjalistów laboratoryjnej diagnostyki medycznej, 3 specjalistów laboratoryjnej transfuzjologii medycznej) i 7 techników analityki medycznej. W pracowniach wykorzystywana jest wysokiej klasy aparatura diagnostyczna. Badania laboratoryjne wykonywane są zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, w sposób zapewniający ich wiarygodność oraz przydatność w procesie diagnostycznym i leczniczym. Laboratorium bierze udział w badaniach klinicznych oraz realizuje projekty naukowo-badawcze, których celem jest poszukiwanie nowych onkologicznych markerów diagnostycznych oraz biomarkerów służących do monitorowania leczenia pacjentów chorych na nowotwory. Ponadto w laboratorium prowadzone są szkolenia studentów w ramach Międzynarodowego Programu ERASMUS+, praktyki dla studentów uczelni wyższych oraz staże podstawowe dla diagnostów laboratoryjnych. Laboratorium zapewnia wiarygodność wyników badań poprzez nadzorowanie procesu analitycznego, fazy przed- i postanalitycznej. Procesy diagnostyczne podlegają ciągłej, ogólnokrajowej i międzynarodowej wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej - kontroli jakości.

 

Dysponujemy aktualnymi certyfikatami:

Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi;
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;
Sysmex International Quality Assurance SNCS IQAS;
EQAhem (SOWA-Med);
TIQConTM lab for Clinical Laboratories;
RIQAS;
LABQUALITY;
Nobis Labordiagnostica NQS