BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

IZBA PRZYJĘĆ

Izba Przyjęć (Wyspiańskiego 21)

Kierownik - Dr n. med.  Jolanta Borgosz


33 827 25 20 – Sekretariat IP
E-mail: izbaprzyjec_wyspianskiego@onkologia.bielsko.pl

Punkt Przyjęć Planowych Izby Przyjęć  (Wyzwolenia 18)

Z-ca Kierownika Izby Przyjęć - mgr Małgorzata Pytraczyk


33 498 40 16 – Sekretariat IP
E-mail: izbaprzyjec@onkologia.bielsko.pl

Izba Przyjęć udziela natychmiastowej pomocy pacjentom w stanie nagłego pogorszenia zdrowia i/ lub bezpośredniego zagrożenia życia. Świadczy usługi medyczne polegające na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych. Kwalifikuje pacjentów do leczenia szpitalnego w trybie planowym i nagłym. Konsultuje pacjentów z innych podmiotów w zakresie wykonywanych usług. Izba Przyjęć systematycznie wprowadza nowe technologie medyczne wynikające z postępu nauk medycznych oraz zapotrzebowania pacjentów. Systematycznie doskonali organizacje pracy w celu zapewnienia świadczenia usług medycznych na wysokim poziomie, oraz stałe podnosi kwalifikacje pracowników.