BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

e-mail: zakladrehabilitacji@onkologia.bielsko.pl 
Tel: 33 498 40 22

Zakład Rehabilitacji pomaga pacjentom w powrocie do sprawności. Stara się zapewnić chorym dostęp do zbiegów rehabilitacyjnych na odpowiednim poziomie. Działanie obejmuje pacjentów przybywających w oddziałach szpitala (rehabilitacja wczesna) jak również ambulatoryjnych ( przyjmowanych na postawie skierowania). W Zakładzie można korzystać z kinezyterapii ( usprawnianie ruchowe) jak i fizykoterapii ( pole magnetyczne, laseroterapia, elektroterapia, światłolecznictwo, ultradźwięki). Celem działań jest również praca z pacjentem u którego wystąpił obrzęk limfatyczny. Zakład obejmuje kompleksową terapię przeciwobrzękową, kinesiology taping, masaż pneumatyczny.