BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

COLON CANCER UNIT - CCU

Colon Cancer Unit jest zespołem ds. kompleksowego leczenia nowotworów jelita grubego. Aby otworzyć taką jednostkę szpital musi spełnić liczne warunki wymagane przez Ministerstwo Zdrowia i przejść coroczną kontrolę NFZ.

Jesteśmy jedyną taką jednostką w południowej części Województwa Śląskiego.  Zapewniamy w jednym miejscu całościową opiekę chirurga, onkologa, radioterapeuty, fizjoterapeuty, psychologa i dietetyka.

 Pacjent trafiający do nas z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu jelita grubego objęty zostaje szybką ścieżką diagnostyki prowadzonej zgodnie ze szczegółowo opracowaną procedurą.

Szpital ma dostęp do pełnego wachlarza badań:

•        USG

•        Tomografii Komputerowej

•        Rezonansu Magnetycznego

•        Scyntygrafii

•        PET

•        Badań endoskopowych

•        Diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej

Na konsylium lekarskim chirurg onkolog, onkolog kliniczny i radioterapeuta ustalają zaawansowanie choroby i proponują pacjentowi indywidualny plan leczenia. W naszym szpitalu prowadzimy wszystkie etapy leczenia onkologicznego, a pacjent kierowany jest z jednego etapu do następnego pod czujnym okiem koordynatorki.

Leczenie operacyjne:

•        zespół doświadczonych chirurgów onkologów

•        pełny zakres operacji jelita grubego metodami laparoskopowymi i klasycznymi z użyciem nowoczesnego sprzętu, w tym technik staplerowych

•        leczenie chirurgiczne przerzutów do wątroby i innych narządów jamy brzusznej

•        zaawansowane techniki zabiegów endoskopowych m.in. TEM i ESD

Chemioterapia:

•        dostęp do wszystkich aktualnie dostępnych programów lekowych

•        leczenie celowane molekularnie

•        możliwość leczenia w systemie dziennym oraz stacjonarnym

Radioterapia:

•        leczenie skojarzone raka odbytnicy

•        dostęp do radioterapii stereotaktycznej

•        dostęp do brachyterapii

Kontakt i informacje:
Do Poradni Onkologicznej pacjenci zgłaszają się bez skierowania.
Poradnia znajduje się w BCO-SM w Bielsku-Białej w lokalizacji przy ul. Wyzwolenia 18.
Pacjenci z nieprawidłowym wynikiem kolonoskopii, badań obrazowych lub kartą  DILO wystawioną przez lekarza zgłaszają się do gabinetu nr 4.
Zapisów można dokonywać osobiście w godz. 08.00-14.00, lub pod nr telefonu 0-33 498 4098

 

W Szpitalu funkcjonuje Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego – dostępny dla pacjentów, którzy nie mają objawów chorobowych, w wieku od 50 do 65 lat, lub od 40 do 65 lat, jeśli u najbliższych krewnych pacjenta, rozpoznano nowotwór jelita grubego.
Informacje dla pacjentów przyjmowanych do szpitala
Zapisy w gabinecie nr 4 w Pracowni Endoskopii – pawilon nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 21, godz. 08.00-13.00.

ZALECENIA OKOŁOOPERACYJNE DLA PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH NA OPERACJĘ W BCO-SM