BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

BLOK OPERACYJNY

Blok Operacyjny Ginekologiczno - Położniczy (Wyspiańskiego 21)

33 827 25 26– Dyżurka Lekarska/Pielęgniarska – Lekarze ginekolodzy/ pielęgniarki operacyjne
33 827 26 33– Dyżurka Lekarsko/Pielęgniarska – Lekarz anestezjolog/pielęgniarka anestezjologiczna

E-mail: ginekologias@szpital.bielsko.pl

Blok Operacyjny Chirurgiczny (Wyzwolenia 18)

Kierownik - mgr Danuta Wawak

33827 25 66 -  Dyżurka  Lekarska – lekarze chirurdzy
33 498 40 20 – Dyżurka  Lekarska -  lekarze anestezjolodzy
33 827 25 64 – Dyżurka Pielęgniarska
33 827 25 65 – Kierownik Bloku Operacyjnego 

E-mail: blokoperacyjny@onkologia.bielsko.pl

Blok Operacyjny ściśle współpracuje z innymi oddziałami szpitalnymi. Stanowi wydzielony, zamknięty dział Szpitala, w którym wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii onkologicznej i ogólnej, ginekologii ogólnej i onkologicznej oraz cięcia cesarskie. Na szybkość i precyzję wykonywanych zabiegów operacyjnych wpływa doskonale wyszkolony personel lekarski i pielęgniarsko/położniczy oraz nowoczesny, zaawansowany technologicznie sprzęt i aparatura medyczna. Podczas operacji, w razie konieczności, wykonywane są śródoperacyjne badania radiologiczne, endoskopowe i histopatologiczne. Po operacji, pacjenci trafiają lub na salę wybudzeń lub na sale pooperacyjne do macierzystych oddziałów, celem dalszego monitorowania parametrów życiowych.