BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Aktualności

Radioterapia

dodano: 2021-03-17

Montują akcelerator za ponad 10 mln zł

To jedyna okazja, aby zobaczyć, jak od środka wygląda wysokoenergetyczny akcelerator liniowy do bardzo precyzyjnych procedur radioterapii, który już niebawem będzie używany w Bielsku-Białej. Montaż urządzenia trwa właśnie w specjalnie do tego przygotowanym bunkrze w Zakładzie Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego. My prezentujemy to skomplikowane, technologicznie zaawansowane urządzenie na zdjęciach.

- Pokazujemy naszym mieszkańcom, jak wygląda 10 mln zł z tabelek w rzeczywistości. To ostatni moment, kiedy ten akcelerator tak się prezentuje. Za chwilę będzie zamknięty, zabudowany i oczywiście używany – mówi dyrektor BCO-SM Lech Wędrychowicz.

Dzięki urządzeniu skróci się czas naświetlania pacjentów, umożliwiona zostanie dokładniejsza diagnostyka, a napromieniowanie ograniczy się do minimum. Używanie tak nowoczesnego sprzętu podnosi skuteczność leczenia nawet o 30 procent, a skrócenie czasu poszczególnych sesji zwiększy liczbę pacjentów oraz poprawi warunki pracy techników obsługujących aparat.

Radioterapia

fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

O tym, że szpital zakupił wysokoenergetyczny akcelerator liniowy, informowaliśmy pod koniec marca tego roku. Pieniądze na urządzenie po konkursie przyznało Ministerstwo Zdrowia w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna - Doposażanie zakładów radioterapii. Wysokość dofinansowania wyniosła 8 mln zł. Natomiast koszt urządzenia firmy Varian Medical Systems wraz z montażem to 10.770 mln zł. Brakująca kwota, niezbędna jako wkład własny, pochodziła z kasy miasta, które zarządza BCO-SM.

Aby tak zaawansowany technologicznie akcelerator mógł stanąć w Zakładzie Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego, konieczne było równoczesne przebudowanie bunkra. Po uruchomieniu urządzenia szpital będzie aplikował o nadanie europejskiej certyfikacji jakości dla procedur medycznych stosowanych w Zakładzie Radioterapii i Pracowni Brachyterapii. Zakład jest bowiem jedyną tego typu placówką w regionie, która korzysta z oddzielnych, dedykowanych tomografów komputerowych do planowania radioterapii. Uruchomienie akceleratora zakończy kilkuletni etap przebudowy i modernizacji Zakładu Radioterapii.

W ostatnim czasie szpital złożył aplikację do ministra zdrowia o doposażenie ostatniego wymaganego urządzenia, które dopełni jakościowo świadczone przez zakład usługi medyczne. Decyzja w tej sprawie zapadnie niebawem.

Radioterapia

od lewej: kierownik Zakładu Radioterapii lek. med. Magdalena Janik - Ciasnocha, dyrektor BCO-SM Lech Wędrychowicz, kierownik zespołu techników w Zakładzie Radioterapii lic. Elżbieta Surówka, fot. Michał Stasicki, BCO-SM

źródło: Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

autor: Emilia Klejmont

foto:  Radioterapia