BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Aktualności

Ponad 163 mln zł dla onkologa

dodano: 2023-11-03

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski w Bielsku-Białej przygotowuje się do kolejnej dużej inwestycji. Placówka ma już koncepcję, wizualizacje i - co najważniejsze – pieniądze, i to nie małe. Z ministerialnego Funduszu Medycznego BCO-SM otrzymało ponad 163 mln zł.

Ta kwota pozwoli szpitalowi zrealizować projekt przebudowy, nadbudowy i wyposażenia w nowoczesny sprzęt pawilonu pierwszego wraz z rozszerzeniem bazy diagnostycznej o pracownię PET/CT. Celem projektu jest lepszy poziom profilaktyki, kompleksowa opieka i sprawniejszy powrót wyleczonego pacjenta onkologicznego na rynek pracy. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 164 mln zł, placówka otrzymała tylko niespełna milion mniej dofinansowania.

Pisząc o pawilonie pierwszym, mamy na myśli zabytkowy obiekt szpitala przy ul. Wyzwolenia 18 zbudowany w latach 1909-1910 w stylu modernistycznym i to właśnie on doczeka się modernizacji.

Jak mówi dyrektor BCO-SM Piotr Zdunek, projekt bielskiego onkologa uplasował się na piątym miejscu listy rankingowej ministerialnego konkursu Fundusz Medyczny – subfundusz infrastruktury strategicznej, i to na 19 projektów dopuszczonych do finansowania.

-  Został bardzo dobrze oceniony i stąd taki wysoki procent dofinansowania – tłumaczy dyrektor.

Trzeba przyznać, że projekt jest bardzo spójny. Rewitalizacja zabytkowego budynku szpitala przy ul. Wyzwolenia 18 pozwoli BCO-SM na rozwinięcie działalności, która jest uzupełnieniem tego, co placówka robi obecnie. Dzięki inwestycji w przebudowanym i unowocześnionym budynku – pawilonie pierwszym - powstaną pracownie, które będą, jak zauważa dyrektor, pracowniami dla pacjentów z zewnątrz. Będą one bowiem uzupełniały diagnostykę profilaktyczną, czyli pracownie USG wraz z ultrasonografią endoskopową, pracownie mammografii i endoskopii – tak aby profilaktyka raka jelita grubego czy żołądka, niesłychanie istotna, była jeszcze bardziej dostępna. Będą w nich wykonywane wszelkie procedury - i diagnostyczne, i zabiegowe - jakie w tej chwili można wykonać w nowoczesnych pracowniach endoskopowych.

Niezależnie od pracowni, w specjalnie wybudowanym bunkrze na tyłach szpitala zostanie umieszczona wysokospecjalistyczna aparatura, która pozwoli placówce domknąć całe zaplecze diagnostyczne w Bielsku-Białej. Chodzi o urządzenie PET-CT. Badanie PET-PC łączy dwie metody: tomografię komputerową z pozytonową tomografią emisyjną służącą do obrazowania tkanek oraz narządów z wykorzystaniem substancji występujących prawidłowo w organizmach. W zależności od rodzaju zmiany nowotworowej, badanie pozwala ocenić zaawansowanie choroby. Inne metody nie są tak precyzyjne i tak mało inwazyjne dla organizmu. Będzie to pierwsze takie urządzenie na Podbeskidziu, na razie mieszkańcy regionu muszą korzystać z PET-CT np. w Katowicach czy Gliwicach. Projekt przewiduje zakup urządzenia i budowę - na tyłach pawilonów pierwszego i drugiego - bunkra, w którym zostanie ono zlokalizowane.

Drugim elementem, poza pracowniami, który doczeka się rozbudowy w ramach projektu, są już istniejące w strukturach szpitala oddziały. Dzięki inwestycji będą miały nowoczesne zaplecze. W zabytkowym budynku szpitala swoje miejsce znajdzie jeden duży OIOM czyli Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Onkologiczny i Oddział Radioterapii. Poza tym, jak już pisaliśmy, będzie się tu mieścił Zakład Endoskopii z czterema pracowniami kompleksowo wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt do przeprowadzania badań oraz opracowywania i analizy ich wyników. Co ważne dla pacjentów, tak duży zakład oznacza realną możliwość skrócenia czasu oczekiwania na badania – np. w przypadku gastroskopii z 2 miesięcy do 3 tygodni, a w przypadku kolonoskopii - z 10 miesięcy do 4 tygodni.

Projekt zakłada też zakup sporej ilości sprzętu medycznego. Poza najdroższym – bo wartym kilkadziesiąt milionów PET-CT, szpital zakupi nowe aparaty USG oraz mammografy, nowoczesne aparaty rentgenowskie oraz cały szereg endoskopów do pracowni endoskopii.

- One są absolutnie niezbędne przy diagnostyce jelita grubego czy wstępnej diagnostyce żołądka, ale jest też cały szereg zabiegów endoskopowych wykonywanych na drogach żółciowych, np. udrażniania zwężeń żołądka czy gastrostomii – zabiegów małoinwazyjnych dla pacjenta, ale ułatwiających funkcjonowanie – tłumaczy P. Zdunek.

W planach jest też zakup nowoczesnych sprzętów do poprawy skuteczności radioterapii nawet o 30 procent. Dzięki takim urządzeniom miejscowo wprowadza się pacjenta w hipertermię, a potem stosuje się naświetlanie. Kolejny sprzęt to urządzenie dootrzewnowej chemioterapii dla pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową. Tak podana chemioterapia ma za zadanie zniszczyć komórki nowotworowe rozsiane w jamie brzusznej. Obecnie szpital nie dysponuje żadnym z tych urządzeń.

Cały projekt ma służyć poprawie profilaktyki, bo dzięki większej ilości sprzętu szpital będzie mógł szerzej działać profilaktycznie – to po pierwsze. Drugi aspekt to kompleksowa diagnoza.

- Pacjenci, którzy będą diagnozowani w BCO-SM, będą wreszcie diagnozowani kompleksowo – zakup PET-CT wypełnia lukę diagnostyczną. Na podstawie wyników PET-CT w przypadku rozpoznań niektórych chorób nowotworowych wybiera się rodzaj terapii, co nie jest oczywiste dla innych metod obrazowych – mówi dyrektor. – Teraz nam tego brakuje i pacjentów, którzy potrzebują PET-CT, wysyłamy na Śląsk – dodaje.

Do wszystkiego, co powyżej, dojdzie nowoczesna rehabilitacja i dodatkowe gabinety psychologów na potrzeby psychoterapii pacjentów leczonych onkologicznie. Bo trzeci cel projektowy, poza profilaktyką i kompleksowością, to szybkie przywrócenie pacjenta onkologicznego na rynek pracy.

- Tego nam też brakuje. Mamy mały Zakład Rehabilitacji, świetnie prowadzony, ale zbyt mały na potrzeby naszego ośrodka. Projekt przewiduje również dodatkowe gabinety psychologów, aby zwiększyć ich udział w procesie psychicznej rekonwalescencji pacjentów onkologicznych. Wielką pracę należy włożyć w obudzenie w wyleczonych świadomości, że naprawdę są zdrowi i mogą bez obciążeń wracać do normalnego życia - mówi dyrektor.

Pieniądze na realizację tej wielkiej inwestycji już są. Teraz szpital czekają procedury przetargowe, najpierw na dokumentację techniczną, później na roboty. Inwestycja ma być gotowa do końca września 2026 roku.

Fundusz Medyczny, który dofinansował bielskiego onkologa, powstał 3 lata temu. Pieniądze z niego mają być przeznaczane na walkę z nowotworami i chorobami rzadkimi.

Emilia Klejmont

foto:  Ponad 163 mln zł dla onkologa