BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Aktualności

Pacjent zdecyduje

dodano: 2023-04-14

- To bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy dokument, właśnie ze wzglądu na pacjentów – tak o ustawie z 9 marca 2023 roku o Krajowej Sieci Onkologicznej mówi dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej Lech Wędrychowicz. Zapowiada równocześnie, że placówka będzie starała się o trzeci, najwyższy poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej w nowym systemie.

- Wreszcie, po tylu latach, pacjent będzie mógł wybrać ośrodek, który daje mu największą szansę na przeżycie i to jest przekaz dnia. Założeniem nowego systemu jest bowiem porównywanie szpitali pod względem jakości pracy – jakości leczenia. Na podstawie zebranych danych, które będą publiczne i zestawione ze sobą, pacjent będzie mógł wybrać szpital, w którym ma największą szansę bycia wyleczonym – tłumaczy dyrektor.

Ustawa z 9 marca 2023 roku o Krajowej Sieci Onkologicznej to pokłosie zapisów zawartych w Narodowej Strategii Onkologicznej 2020-2030.

Głównym założeniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest wykrywalność nowotworów na ich wczesnym etapie. KSO zakłada stworzenie systemu placówek o trzech stopniach zabezpieczenia opieki onkologicznej, który ma gwarantować każdemu pacjentowi w kraju – bez względu na miejsce zamieszkania - dostęp na równych zasadach i w równym stopniu do specjalistycznej, koordynowanej i kompleksowej opieki onkologicznej.

Ocena dotychczasowego systemu pokazała bowiem, że w kraju jest ponad 800 placówek zajmujących się leczeniem onkologicznym – z czego 700 z nich leczy 20 procent pacjentów, a pozostałe 80 procent. Dane te, według twórców ustawy pokazują, że w tych 700 placówkach leczenie jest na niedostatecznym poziomie.

- System komputerowy będzie weryfikował jakość i skuteczność leczenia w całym kraju, a szpitale będą potwierdzać prawidłowość tych danych. Ich zestawienie pozwoli pokazać statystyki dotyczące tego, kto leczy dobrze, a kto źle. Przeżycie 3 miesięcy od momentu rozpoznania nowotworu albo 15 lat mówi samo za siebie – komentuje L. Wędrychowicz.

KSO ma powstać w ciągu najbliższych 9 miesięcy. W najbliższym czasie placówki czeka weryfikacja.

- Będziemy starali się o trzeci, najwyższy poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej w nowym systemie, czyli tzw. SOLO III – Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego III poziomu – deklaruje dyrektor.

Przyznaje też, że placówce brakuje pewnych elementów, aby spełnić wszystkie wymogi trzeciego poziomu, ale jest dobrej myśli. Te brakujące elementy to między innymi pracownia molekularna i PET–CT - urządzenie do pozytonowej tomografii emisyjnej, czyli badań wykorzystywanych do wykrycia i kontrolowania przebiegu leczenia przede wszystkim nowotworów.

- Przy tak nowoczesnych lekach, które już są na rynku, należy badać ekspresję genów. I to właśnie pracownia molekularna ma prowadzić badania całego panelu mutacji. Bo lek będzie skuteczny tylko wtedy, jeśli w nowotworze występuje mutacja, a tych jest bardzo dużo. I odnalezienie właściwej oraz połączenie jej z lekiem należy właśnie do zadań pracowni molekularnej – wyjaśnia L. Wędrychowicz.

Obecnie BCO-SM wykonuje pojedyncze mutacje, natomiast pozostałe zlecenia wysyła do specjalistycznej firmy w Warszawie.

Tylko takie badania bowiem pozwalają na personalizację leczenia, co oznacza wysoką skuteczność.

KSO wprowadza także instytucję koordynatorów. Każdy pacjent będzie miał swojego opiekuna odpowiedzialnego za organizację jego leczenia. BCO-SM ma już profesjonalnych koordynatorów.

- W naszym szpitalu został opracowany system, który w praktyce przetwarza olbrzymie ilości danych. W momencie wdrażania nowych leków, należy spełnić mnóstwo wytycznych, dlatego odpowiada za to wyspecjalizowana kadra. Poza tym było to konieczne przy Colon Cancer Unit i Breast Cancer Unit. To konsekwencja kilkuletniej pracy wszystkich pracowników naszej placówki – za co bardzo dziękuję – mówi L. Wędrychowicz.

Według ustawy w ramach KSO w ciągu dwunastu miesięcy powstanie również całodobowa infolinia ze spektrum informacji o opiece onkologicznej, gdzie poza wiedzą pacjenci będą mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat działania systemu.

Z raportu Krajowego Rejestru Nowotworów opublikowanego w 2022 roku wynika, że w Polsce jest ponad 171.000 nowych zachorowań na nowotwory rocznie i ponad 100.000 zgonów z ich powodu.

Emilia Klejmont

foto:  Pacjent zdecyduje