BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Aktualności

Nowoczesne Laboratorium

dodano: 2022-12-01

Drodzy pacjenci!

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że oba nasze laboratoria analityczne zostały wyposażone w cztery nowoczesne analizatory do badań laboratoryjnych

COBAS PURE HITACHI firmy Roche Diagnostics.

 

Analizatory to tak zwane zintegrowane, automatyczne platformy analityczne, zbudowane z modułów, które pozwalają na jednoczesne uzyskanie wyników badań biochemicznych i immunochemicznych z jednej próbki krwi, w bardzo krótkim czasie. Dodatkowym atutem aparatów jest mała objętość próbki niezbędna do przeprowadzania analiz.

 

Aparaty wykorzystują również nowatorskie rozwiązania diagnostyczne w obszarze chemii klinicznej i immunochemii, które zrewolucjonizowały i ułatwiły pracę Diagnostom Laboratoryjnym.

Zastosowanie ich w rutynowej pracy pozwala na:

- standaryzację procesów w laboratorium,

- identyfikację próbek pacjentów,

- wykonywanie wewnętrznej laboratoryjnej kontroli jakości – QC,

- uczestnictwo w międzynarodowej kontroli jakości dla oznaczanych parametrów ze statystycznym opracowaniem wyników.

 

Analizatory umożliwiają oznaczanie parametrów biochemicznych, t.j. elektrolitów, enzymów, białek specyficznych, pierwiastków, substratów, leków, środków uzależniających i toksycznych, parametrów krzepnięcia i immunochemicznych – hormonów czy markerów nowotworowych. Można je wykorzystać do analizy parametrów nie tylko w surowicy i osoczu krwi, ale również w moczu, w płynach z jam ciała, w płynie mózgowo-rdzeniowym, w krwi pełnej, w ślinie, w hemolizacie i w kale.

 

Laboratoria dysponują testami rutynowymi i specjalistycznymi, które są pomocne w diagnostyce, monitorowaniu leczenia i prewencji wielu chorób, w tym również chorób nowotworowych.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZYCH LABORATORYJNYCH

PUNKTÓW POBRAŃ!

 

ul. Wyzwolenia 18, w godz. 7:30-10:30

ul. Wyspiańskiego 21, w godz. 7:15-9:00

1

2

3

4

6

foto:  Nowoczesne Laboratorium