BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Aktualności

Kompleksowo tylko w BCO-SM

dodano: 2022-01-18

Bardzo ważna informacja dla pacjentów onkologicznych. Śląski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, powierzył zadania kompleksowego leczenia onkologicznego chorych z rakiem piersi (KON-Pierś) i kompleksowego leczenia chorych w zakresie nowotworów jelita grubego (KON-JG) Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Kompleksowe leczenie pacjentów onkologicznych w jednym miejscu nabiera jeszcze większego znaczenia w dobie pandemii SARS-CoV-2.

Poza BCO-SM do leczenia onkologicznego chorych z rakiem piersi, w ramach systemu zabezpieczenia, śląski NFZ wytypował także Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, oddział w Gliwicach i Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach. Natomiast na liście ośrodków kompleksowego leczenia chorych w zakresie nowotworów jelita grubego znalazły się też gliwicki oddział Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

W dobie pandemii informacje o ośrodkach kompleksowego leczenia chorych na nowotwory są na wagę złota. Skrócenie bowiem drogi pacjentów onkologicznych do ośrodków specjalistycznych, gwarantujących całościowe leczenie, znacząco poprawia ich rokowania.

Na początku tego roku dowiedzieliśmy się, że liczba ofiar koronawirusa w Polsce przekroczyła 100 tysięcy. Województwo śląskie jest drugie na liście regionów z największą do tej pory liczbą ofiar śmiertelnych z powodu Covid-19. Niestety, coraz więcej ludzi umiera też na choroby nowotworowe. Dzieje się tak dlatego, że każda kolejna fala pandemii powoduje całkowitą dezorientację wśród pacjentów; szczególnie brakuje im wiedzy na temat ośrodków, które mogą zaspokoić ich potrzeby zdrowotne. Można stwierdzić, że przedłużająca się pandemia, tragiczna dla osób zakażonych wirusem, w szczególny sposób dotyka chorych z chorobą nowotworową. A opóźnienie diagnostyki onkologicznej powoduje gwałtowny spadek szans na podjęcie radykalnego leczenia.

Dlatego kierownictwo BCO-SM podjęło działania w kierunku jak najszerszego informowania o możliwości kompleksowego leczenia chorych na nowotwory piersi i jelita grubego. W tym celu zwróciło się m.in. do posłów i senatorów RP z naszego województwa z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych parlamentarzystów stosownych informacji o możliwości leczenia w BCO-SM.

Sytuacja z dnia na dzień robi się coraz poważniejsza. Świadczą o tym chociażby ostatnie wydarzenia. W piątek – 14 stycznia trzynastu członków doradzającej premierowi w sprawie walki z Covid-19 Rady Medycznej złożyło dymisje. Stwierdzili oni, że powodem ich decyzji był brak wpływu rekomendacji na realne działania oraz wyczerpanie się dotychczasowej współpracy.

- Służba zdrowia jest w naprawdę trudnej sytuacji, ale robimy co możemy – podsumowuje dyrektor BCO-SM Lech Wędrychowicz.

EK

foto:  Kompleksowo tylko w BCO-SM