BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Aktualności

Katedry

dodano: 2021-03-18

To duży sukces

Nowy etap funkcjonowania rozpoczęło Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Od 1 marca w placówce działają Katedry i Oddziały Kliniczne Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religii w Zabrzu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Pierwsi studenci pojawia się w szpitalu 12 kwietnia. To niewątpliwie duży sukces organizacyjny placówki – zaszczyt, a przede wszystkim potwierdzenie jakości leczenia.

Utworzenie katedr i powołanie oddziałów klinicznych w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej zapoczątkowało podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie 30 czerwca ubiegłego roku w Ratuszu przez prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego, rektora WST w Katowicach dr Aleksandra Ostendę i dyrektora BCOSM Lecha Wędrychowicza. Na mocy tego dokumentu i umów indywidualnych od 1 marca br. w szpitalu zostały powołane do życia Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej oraz Katedra i Klinika Onkologii.

Zajęcia dla około 60 studentów III roku Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religii rozpoczną się 12 kwietnia br. Kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej został ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, zastępca dyrektora BCOSM ds. medycznych, dr n. med. Józef Wróbel. Katedrą i Kliniką Onkologii pokieruje natomiast onkolog kliniczny dr n. med. Rafał Wiśniowski. Współpraca z czasem będzie rozszerzała się na specjalności z innych dziedzin – w sumie całego pionu szpitala onkologicznego.

Od 12 kwietnia na terenie szpitala przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 będą odbywały się zarówno wykłady, jaki i ćwiczeniach dla studentów. Przygotowania do powołania katedr trwały kilka miesięcy. Gotowe są już sylabusy – czyli programy nauki, a personel lekarski uzyskał etaty dydaktyczne w WST. Od strony BCOSM było to duże przedsięwzięcie logistyczne i dydaktyczne, a idea, która temu przyświeca, to jak najwyższy poziom szkolenia.

Studenci zostaną podzieleni na małe, pięcio- lub dziesięcioosobowe grupy - specjalnie po to, aby każdy z nich mógł być jak najbliżej centrum wydarzeń. Przyszli lekarze będą brali udział w tygodniowych blokach tematycznych złożonych z dwóch dni wykładów i trzech dni ćwiczeń. W Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej zajęcia w małych grupach umożliwią każdemu studentowi robienie opatrunków, uczestniczenie w operacjach, przyglądanie się zabiegom endoskopowym – tak aby szkolenie odbywało się w relacji uczeń – mistrz.

Wcielając w struktury szpitala katedry i kliniki, placówka chce, jak do tej pory, dbać o najwyższy poziom nauczania i leczenia, a także bazować na jak najbardziej aktualnym stanie wiedzy. Dyrekcja szpitala liczy też, że wyszkolone kadry lekarzy powrócą do Beskidzkiego Centrum Onkologii do pracy. To dało się już zaobserwować na przykładzie szkolonych w szpitalu pielęgniarek, których duży odsetek wrócił do BCOSM. Dzięki takim działaniom chorzy będą mieli jeszcze lepszy dostęp do dobrze wyszkolonej kadry medycznej.

Docelowo studenci na zajęciach z onkologii będą stacjonowali na Oddziale Dziennym Chemioterapii. Szpital zadbał o to, aby czuli się jak najlepiej. Natomiast zajęcia z chirurgii będą prowadzone w nowo wybudowanej Klinice Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej.

Utworzenie katedr w BCOSM to nobilitacja dla szpitala. Jednak wszystko miało swój początek w jakości usług medycznych oferowanych przez Szpital Miejski. Nie można zapomnieć o tym, że BCO jest niekwestionowanym liderem w leczeniu chorób przewodu pokarmowego. Leczenie nowotworów jelita grubego daje BCOSM pierwsze miejsce pod względem liczby zoperowanych pacjentów w województwie śląskim i siódme w Polsce. W szpitalu odbywa się też dużo operacji związanych z rakiem gruczołu piersiowego. To plasuje placówkę na drugim miejscu, po Instytucie Onkologii w Gliwicach, w województwie śląskim i daje istotne miejsce w kraju.

Całkiem nową dziedziną medycyny jest praktykowana w BCOSM chirurgia małoinwazyjna – endoskopowa. Tutaj również Szpital Miejski jest wiodącym ośrodkiem wykonującym z powodzeniem zabiegi laparoskopowe i endoskopowe. Placówka wykonuje np. protezowanie w przewodzie pokarmowym - w zasadzie na całej jego długości, również dróg żółciowych, małoinwazyjne zabiegi z oszczędzeniem zwieraczy w tak zwanej metodzie TEM czy wycinanie rozległych polipów metodą bezśluzówkową. Zastosowanie tych wszystkich metod powoduje, że chirurgia onkologiczna jest mniej kalecząca dla pacjenta. Szpital dąży do tego, aby uzyskać wyleczenie przy jak najmniejszej ingerencji w organizm chorego i jak najszybszym jego powrocie do sprawności – w myśl hasła quality of life.

Bielski szpital już od dawna z powodzeniem współpracuje z dużymi ośrodkami klinicznymi – zarówno z Instytutem Onkologii w Gliwicach i obecnie z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach Wydziałem Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

 Katedra

Na zdjęciu dr n. med. Józef Wróbel (w środku), kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej w BCOSM oraz lek. Marcin Mierzwa (po lewej) i dr n. med. Piotr Papaj (po prawej); fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

źródło: Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
autor: Emilia Klejmont

foto:  Katedry