BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Aktualności

10 lat BCO-SM

dodano: 2022-03-04

Kiedyś dwie zadłużone placówki, teraz najnowocześniejszy szpital onkologiczny na Podbeskidziu. Mowa o Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. W marcu tego roku mija 10 lat od połączenia Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II i Szpitala Ogólnego im. Edmunda Wojtyły.

Porozumienie w tej sprawie 15 listopada 2011 roku podpisali ówczesny prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult i starosta bielski Andrzej Płonka. Podmiotem założycielskim dla nowego zakładu opieki zdrowotnej zostało miasto. Oficjalna rejestracja w Krajowym Sądzie Rejestracyjnym szpitala powstałego z połączonych placówek odbyła się w marcu 2012 roku i tę datę można uznać za moment powstania BCO-SM.

Połączenie szpitali było wydarzeniem historycznym, pionierskim w kraju, które poprzedziły dwa lata negocjacji i ogrom pracy. Później ogromna praca została włożona w scalenie dwóch dużych placówek w jeden organizm. Wszystko po to, by poprawić warunki i jakość leczenia mieszkańców Bielska-Białej i regionu.

Później okazało się, że był to dopiero początek prac, bo to właśnie 10 lat istnienia BCO-SM przyniosło ogrom imponujących zmian i inwestycji, których doczekały się trzy składające się na szpital placówki - przy ul. Wyzwolenia 18, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Oddział Medycyny Paliatywnej przy ul. Emilii Plater 17.

O zmianach świadczą chociażby liczby. Po połączeniu 1 marca 2012 roku szpital zatrudniał 830 osób oraz około 40 osób na kontraktach. W tej chwili w BCO-SM pracuje 970 osób oraz około 60 osób na kontraktach. Od 2012 roku do dzisiaj przychód netto szpitala podwoił się. Placówka leczy nie tylko mieszkańców Bielska-Białej, 70 procent pacjentów to osoby spoza terenu miasta.

Obecnie BCO-SM jest niekwestionowanym liderem w leczeniu chorób przewodu pokarmowego. W szpitalu odbywa się też dużo operacji związanych z rakiem gruczołu piersiowego. Całkiem nową dziedziną medycyny jest praktykowana w BCO-SM chirurgia małoinwazyjna – endoskopowa. Tutaj również szpital jest wiodącym ośrodkiem wykonującym z powodzeniem zabiegi laparoskopowe i endoskopowe.

Dekada istnienia placówki to czas bardzo poważnych inwestycji - w sprzęt i modernizację, a także budowy nowych budynków. Jedną z większych modernizacji był zakończony w 2020 roku remont pawilonu nr 4 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21. Budynek, kiedyś się rozsypujący, obecnie jest siedzibą Katedry i Kliniki Onkologii - Oddziału Dziennej Chemioterapii z 25 stanowiskami, poradni onkologicznej z rejestracją i poczekalnią oraz nowoczesnego laboratorium analitycznego przeniesionego tu ze starych budynków. Zabytkowy obiekt przebudowano i rozbudowano, zmodernizowano i zaopatrzono w dźwig szpitalny kosztem ponad 9,2 mln zł. W piwnicy znajduje się Pracownia Densytometrii, w której szpital realizuje Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej na lata 2021-2025.

Inną, wielomilionową inwestycją wykonywaną w 2020 roku w szpitalu był projekt pod nazwą Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed, realizowany ze środków Regionalnego Programu Województwa Śląskiego (85 procent dofinansowania) oraz budżetu miasta Bielska-Białej za przeszło 20 mln zł. Inwestycja polegała na unowocześnieniu systemów IT i objęła zakup oprogramowania umożliwiającego nie tylko prowadzenie bardzo efektywnych metod radioterapii w leczeniu raka, ale również telekonsultację planów i programów naświetleń z Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach i innymi szpitalami onkologicznymi w naszym województwie.

Ogromne inwestycje miały miejsce w ostatnim czasie także przy ul. Wyzwolenia. Na początku 2021 roku dobiegła końca modernizacja Zakładu Radioterapii. Kilkuletni etap przebudowy i doposażania zakładu zakończyło uruchomienie w specjalnie do tego wybudowanym bunkrze wysokoenergetycznego akceleratora liniowego firmy Varian Medical Systems za ponad 10 mln zł do bardzo precyzyjnych procedur radioterapii. Zakup urządzenia po konkursie dofinansowało Ministerstwo Zdrowia w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna - Doposażanie zakładów radioterapii.
W sumie jednostka posiada cztery akceleratory oraz dwa nowoczesne symulatory tomografii komputerowej, dzięki którym można planować bardzo precyzyjne leczenie.
Zakład Radioterapii w BCO-SM jest jedyną tego typu placówką w regionie, która korzysta z oddzielnych tomografów komputerowych przeznaczonych do planowania radioterapii. Inne szpitale używają urządzeń zintegrowanych - planują leczenie za pomocą tomografu w stole terapeutycznym. Okazuje się jednak, że metoda planowania zewnętrznego – oddzielnego tomografu - jest dużo lepsza jakościowo, co potwierdza firma produkująca te urządzenia. Poza akceleratorami na wyposażeniu zakładu są też bardzo nowoczesne oprogramowania do optymalizacji i automatyzacji planowania leczenia, niezbędne dla tak nowoczesnego sprzętu.

Do ścisłej czołówki najlepszych i najlepiej wyposażonych tego typu pracowni w Polsce pretenduje również Pracownia Brachyterapii BCO-SM. Wszystko za sprawą m.in. bardzo nowoczesnego sprzętu - aparatu HDR do krótkich, kilkuminutowych serii napromieniowywania komórek nowotworowych źródłem o bardzo wysokiej aktywności promieniotwórczej. Dzięki urządzeniu szpital poszerzy swoją ofertę o brachyterapię przewodu pokarmowego, którą wykonuje tylko kilka pracowni w Polsce.
Do zakupu urządzenia BCO-SM nie dołożył ani złotówki, bowiem pieniądze na urządzenie – 2,5 mln zł - po konkursie przekazało szpitalowi Ministerstwo Zdrowia, również w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej – Doposażania zakładów radioterapii.
Zakup aparatu HDR był ostatnim elementem na drodze do kompleksowego wyposażenia oddanej do użytku w listopadzie 2020 roku w BCO-SM pracowni. Pomieszczenia pod brachyterapię zostały przebudowane, unowocześnione i doposażone – m.in. w nowy tomograf komputerowy do planowania leczenia w czasie rzeczywistym i nowe oprogramowanie. Wyposażenie pracowni pozwala na realizację precyzyjnych i nowoczesnych technik miejscowego leczenia nowotworów przy użyciu promieniowania jonizującego.

BCO-SM stawia też nacisk na coraz to lepszą diagnostykę przewlekłych chorób serca. W szpitalu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, w utworzonym w 2018 roku Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, za sprawą nowoczesnego tomografu komputerowego można wykonać badanie kardiologiczne TK. To badanie, które pozwala na ocenę stanu całego serca – jego budowy i funkcji, daje także możliwość oceny stanu naczyń wieńcowych odpowiedzialnych za większość zawałów serca.

Modernizacja zakładu to jedno, ale rok 2021 stał przede wszystkim pod znakiem otwarcia nowego pawilonu BCO-SM. 24 września obiekt oficjalnie rozpoczął działalność, dwa tygodnie później na przeniesiony tam Odział Chirurgii trafili pierwsi pacjenci.
W ciągu dwóch lat przy ul. Wyzwolenia powstał bardzo nowoczesny, pięciokondygnacyjny pawilon – miejsce kompleksowej diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych. Przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Koszt budowy i wyposażenia to około 150 mln zł, 80 mln zł stanowiło dofinansowanie zewnętrzne.

Nowy budynek stał się sercem szpitala. Zlokalizowano tu zakład medycyny nuklearnej, pracownię rezonansu magnetycznego, zakład diagnostyki obrazowej z pracownią RTG, dwiema pracowniami tomografii komputerowej, pracownią mammografii, pracownią biopsji stereotaktycznej oraz pracowniami USG ze sprzętem wartym wiele milionów złotych. Znajduje się tu również izba przyjęć. Piętro pierwsze i drugie zajmują oddziały łóżkowe z salami dwu- i trzyosobowymi oraz izolatkami i łazienkami - w sumie są tu 72 łóżka Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej. Na trzecim piętrze umieszczony został blok operacyjny z czterema salami operacyjnymi i salą wybudzeń.

Nowy pawilon szpitala został wyposażony w najwyższej jakości sprzęt i aparaturę medyczną. W szpitalu pojawiły się: hybrydowy system SPECT/CT, rentgenowski tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny o natężeniu pola magnetycznego minimum 3 T, nowoczesny mammograf cyfrowy z tomosyntezą i przystawką do biopsji stereotaktycznej, cyfrowy aparat rentgenowski z telekomando oraz dodatkowym stanowiskiem do zdjęć płucnych. Część z urządzeń to maszyny firmy Siemens Healthineers, która wybrała BCO-SM na swój ośrodek referencyjny w dziedzinie diagnostyki obrazowej.

Beskidzkie Centrum Onkologii jest także ośrodkiem wyróżnionym przez firmę Barco, dystrybutora zaawansowanej technologii wyświetlaczy diagnostycznych. Szpitalny zakład radiologii posiada sześć ekranów tej firmy do ogólnych zastosowań radiologicznych oraz dwa zestawy do mammografii. Dzięki monitorom Barco radiolodzy w BCO-SM mogą dokonywać najdokładniejszych interpretacji, a nawet pomóc w identyfikacji zmian, których nie sposób wykryć za pomocą konwencjonalnych monitorów. Wszystko po to, aby technologia diagnostyki obrazowej BCO-SM była na najwyższym poziomie i w pełni zintegrowana z leczeniem.

Szpital, naszpikowany nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, to jedno. Aby był w pełni wykorzystany, potrzebne były odpowiednie kadry. I te w placówce są. Potwierdzeniem tego, a co za tym idzie również potwierdzeniem jakości leczenia, jest m.in. fakt, że w 2021 roku placówka dołączyła do utworzonej przez Ministerstwo Zdrowia sieci wyspecjalizowanych ośrodków referencyjnych typu Breast Cancer Unit, służących chorym z rakiem piersi, i Colorectal Cancer Unit – przeznaczonych dla chorych z rakiem jelita grubego. Leczenie w ramach systemu zapewnia kompleksową diagnostykę oraz indywidualny proces. W modelu wzorcowym, zachodnim, jego skuteczność w takich ośrodkach jest nawet o 30 procent wyższa niż w ośrodkach niespełniających tych kryteriów jakościowych.
Ośrodki skupiają w jednym miejscu doświadczonych specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii, patomorfologii, radiologii oraz posiadają zaplecze rehabilitacyjne i oferują profesjonalne wsparcie psychoonkologa.

Kolejnym olbrzymim sukcesem szpitala było utworzenie w placówce od 1 marca 2021 roku Katedr i Oddziałów Klinicznych Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religii w Zabrzu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Od kwietnia ubiegłego roku około 60 studentów zdobywa w BCO-SM praktyczne i teoretyczne szlify w zawodzie lekarza na jak najwyższym poziomie szkolenia. W szpitalu powstała Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej oraz Katedra i Klinika Onkologii. Współpraca z czasem będzie rozszerzała się na specjalności z innych dziedzin.

Wcielając w struktury szpitala katedry i kliniki, BCO-SM chciało zadbać o najwyższy poziom nauczania i leczenia, a także bazować na jak najbardziej aktualnym stanie wiedzy. Dyrekcja szpitala liczy też, że wyszkolone kadry lekarzy powrócą do Beskidzkiego Centrum Onkologii do pracy.

BCO-SM nie zamyka się w swoich murach. Jeśli tylko jest taka potrzeba, wychodzi mieszkańcom naprzeciw, organizując badania przesiewowe czy szczepienia. Placówka w trudnych czasach pandemii efektywnie i skutecznie walczyła z koronawirusem. Kolejne oddziały szpitala były zamieniane na covidowe, a od kwietnia 2021 roku BCO-SM nieprzerwanie zabezpiecza dwa punkty szczepień w mieście, zapewniając opiekę lekarską i pielęgniarską w masowym punkcie szczepień w hali pod Dębowcem i w Centrum Handlowym Gemini Park.

Szpitalowi udało się do tej pory bardzo dużo zrobić. Dyrekcja jednak nie spoczywa na laurach. Pracy jest jeszcze równie wiele. W przyszłości modernizacja czeka stary pawilon szpitala przy ul. Wyzwolenia 18. Zamysł jest taki, aby obiekty – stary pawilon i nowo wybudowany, oddany do użytku w 2021 roku - nie różniły się od siebie funkcjonalnością i nowoczesnością. Są też plany na rozbudowę poradni onkologicznej, bo już teraz jej powierzchnia jest niewystarczająca. W niedalekiej przyszłości pełną parą ruszy praca w Zakładzie Medycyny Nuklearnej zlokalizowanym w nowym pawilonie BCO-SM. To pracownia zajmująca się diagnozowaniem medycznym oraz terapią chorób z wykorzystaniem radioizotopów.

Na pewno nie byłoby obecnego BCO-SM z jego nowoczesnym sprzętem, wyremontowanymi i nowo powstałymi budynkami, a przede wszystkim wykwalifikowaną kadrą bez połączenia obu placówek 10 lat temu i ogromnego wsparcia, przede wszystkim finansowego, organu założycielskiego szpitala, czyli miasta Bielska-Białej. Obecny poziom rozwoju placówki pokazuje, że decyzja ówczesnych rządzących miastem i powiatem była strzałem w dziesiątkę. Dziś cyfry i rzeczywistość, którą widzimy gołym okiem, mówią same za siebie. Bardzo ważnym elementem rozwoju BCO-SM są pracownicy placówki, którzy każdego dnia wykazują ogromne zaangażowanie w życie szpitala i pomoc pacjentom. Dyrekcja placówki dziękuje za ich pracę i wysiłek.

Emilia Klejmont

 3  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

  

foto:  10 lat BCO-SM