BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

LEKARZ RADIOLOG

BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII - SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej zaprasza lekarzy do udziału w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w zakresie wykonywania i opisu badań diagnostyki obrazowej w komórkach organizacyjnych Szpitala.

Szczegółowe informacje pod linkiem:

https://www.onkologia.bielsko.4bip.pl/index.php?job=wiad&idg=7&id=349&x=1&n_id=917