BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

LECZENIE CHORÓB STAWÓW ITREM (Y-90)

Wskazania:

Procedura ma zastosowanie u osób z chorobami stawów, w których występują bóle
 i/lub wysięki w obrębie stawów dużych (kolanowych), w przebiegu:

 • reumatoidalnego zapalenie stawów;
 • zapalenia stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa, np. w reaktywnym zapaleniu stawów, łuszczycowym zapaleniu stawów,
 • inne choroby zapalne stawów, np.: choroba z Lyme, choroba Behcet´a,
  utrzymujący się wysięk maziówkowy,
 • zapalenie stawów w przebiegu hemofilii,
 • zapalenie stawów z obecnością dwuwodnego pirofosforanu wapnia,synovitis villonodularis pigmentosa,
 • uporczywy wysięk stawu po endoprotezoplastyce,
 • inne zapalenia stawów z obecnością zapalenia i pogrubienia błony maziowej
  oraz wysiękiem. 

Produkt radiofarmaceutyczny:
Zawiesina koloidalna Y-90 do wstrzyknięć w postaci cytrynianu lub krzemianu. Średnica cząstek koloidu nie mniejsza niż 5nm.

Przygotowanie do terapii:

Przygotowanie pacjenta do podania (Y-90)

Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania, nie musi być na czczo, jeżeli przyjmuje leki z powodu innych schorzeń nie musi ich odstawiać. Pacjent w przypadku stosowania leków przeciwzakrzepowych winien powiadomić lekarza o tym fakcie w trakcie porady kwalifikacyjnej do zabiegu synowiektomia radioizotopowa. 

Pacjent proszony jest by w dniu zabiegu zgłosił się w ubraniu umożliwiającym swobodny dostęp do leczonego stawu.      

W dniu leczenia:

Przed przystąpieniem do procedury, u kobiet w wieku rozrodczym, należy wykluczyć ciążę (wykonanie testu ciążowego). Kobieta podpisuje odpowiednie oświadczenie, które dołączone jest do dokumentacji medycznej.

Uwaga:

Leczenie radioizotopowe chorób stawów powinno odbywać się w okresie
nie krótszym niż 2 do 6 tygodni po artroskopii lub operacji leczonego stawu
oraz 2 tygodni po nakłuciu stawu. Ponowną radiosynowiortezę tego samego stawu można przeprowadzić nie wcześniej niż po 6 miesiącach.

Ważne:

Celem uniknięcia powikłań przez 48 godzin po podaniu radiofarmaceutyku staw objęty leczeniem powinien zostać unieruchomiony.